Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 84 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hành Chính trong ngành Thư ký / Hành…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Bố trí nhân sự phục vụ sự kiện.
 • Đôn đốc nhắc nhở công việc, quy định tới nhân nhân viên Tổ sự kiện.
 • Triển khai công việc, bố trí nhân sự phù hợp.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng cách đây…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Bố trí nhân sự phục vụ sự kiện.
 • Triển khai công việc, bố trí nhân sự phù hợp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu lấp đầy các…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • Đôn đốc nhắc nhở công việc, quy định tới nhân nhân viên.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Làm đề xuất lĩnh kho, đề xuất mua hàng trình Trưởng bộ phận cho cả hệ thống…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý nhân sự Phòng theo thẩm quyền.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phụ trách ngân sách, FC mảng dịch vụ.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Hải Phòng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tổ chức xây dựng các hệ thống dự phòng.
 • Quản trị hệ thống CNTT: