Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Trưởng phòng Mua hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Khả năng quản lý nhân sự, công việc tốt.
 • Phòng Nhân sự - BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, số 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 • Chủ động, kịp thời và hiệu quả.

Thực tập sinh Nhân sự

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12, Phòng 1901.
 • Thực tập sinh Nhân sự.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Hỗ trợ công tác nhân sự.

Nhân viên Nhân sự

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1117.
 • Nhân viên Nhân sự C&B.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Trưởng phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Block C Bệnh viện.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng.
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Nhân viên mua hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12, Phòng 1901.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Nhân viên Marketing Event

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng Marketing.
 • Hồ Thị Ngọc Thảo (Phòng Nhân sự Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).

Nhân viên Sales Admin

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1117.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Trưởng khoa Phụ Sản

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự – Tầng 12, số 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng và tiếng Anh chuyên ngành.
 • Công tác quản lý khoa:

Nhân viên phát triển nội dung Website

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1901.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Linh (Phòng Nhân sự Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).
 • Diễn đàn, mạng xã hội.

Nhân viên Content Marketing

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1901.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Linh (Phòng Nhân sự Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).
 • Diễn đàn, mạng xã hội.