Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Bác sĩ khoa Cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Phòng 1117, Tầng 11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Bác sĩ khoa Cấp cứu.
 • Thời gian nhận hồ sơ:

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Phòng 1117, Tầng 11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Phòng 1117, Tầng 11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Bác sĩ chuyên khoa Nội tổng quát.

Nhân viên Nhân sự

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1117.
 • Nhân viên Nhân sự C&B.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Thực tập sinh Nhân sự

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12, Phòng 1901.
 • Thực tập sinh Nhân sự.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Hỗ trợ công tác nhân sự.

Trưởng phòng Mua hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Khả năng quản lý nhân sự, công việc tốt.
 • Phòng Nhân sự - BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, số 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 • Chủ động, kịp thời và hiệu quả.

Nhân viên Sales Admin

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1117.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Nhân viên mua hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12, Phòng 1901.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Nhân viên kế toán phải trả

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Việt Nam
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 • Quan hệ với khách hàng (khách, bệnh nhân, nhân viên) bằng những cử chỉ lịch sự, tôn trọng và chu đáo, tác…

Nhân viên Marketing Event

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 12.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng Marketing.
 • Hồ Thị Ngọc Thảo (Phòng Nhân sự Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).

Trưởng phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Block C Bệnh viện.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng.
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Nhân viên Content Marketing

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Phòng 1901.
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Linh (Phòng Nhân sự Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).
 • Diễn đàn, mạng xã hội.

Trưởng khoa Phụ Sản

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Phòng Nhân sự – Tầng 12, số 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng và tiếng Anh chuyên ngành.
 • Công tác quản lý khoa:

Thư ký Y Khoa (Khoa Phụ sản)

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự hoặc qua Email.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Phòng Nhân sự, Tầng 11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng,…

Nhân viên kế toán phải thu kiêm kế toán tiền lương

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Việt Nam
 • Các công việc khác do trưởng phòng giao.
 • Quan hệ với khách hàng (khách, bệnh nhân, nhân viên) bằng những cử chỉ lịch sự, tôn trọng và chu đáo, tác phong chuyên…

Get new jobs for this search by email