Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Công ty Cổ phần Học viện Mỹ thuật Artpink
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
  • Yêu thích kinh doanh, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh, chăm sóc khách…
» Create your CV - It only takes a few seconds