Create your CV - It only takes a few seconds

Trường Phổ Thông Quốc Tế Tis jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản Lý Nội Trú Nam & Giáo Viên Quản Nhiệm new

Trường Quốc Tế TIS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Ở nội trú tại trường.
  • Thực hiện các quy định hành chính của nhà trường.
  • Các công việc khác theo phân công của nhà trường.
  • Công tác nội trú Nam:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email