Trường Cao Đẳng Kinh Tế jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Nam Á (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, QTKD, Luật, Kinh tế lao động & tiền lương, Hành chánh và các chuyên ngành khác có liên quan.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế.
 • Chuyên viên Kinh doanh Thẻ.
 • Chiều cao 1m65 trở lên, Nữ:
 • Chiều cao từ 1m58 trở lên.
 • Từ 28 tuổi trở xuống.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Chiều cao 1m65 trở lên, Nữ:
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Nam cao 1.65m trở lên Nữ cao 1.56 trở lên.
 • Các công việc thực hiện.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, QTKD, Luật, Kinh tế lao động & tiền lương, Hành chánh và các chuyên ngành khác có liên quan;
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các Khối ngành kinh tế hoặc có chuyên ngành khác có liên quan.
 • Cao 1m65 trở lên, Nữ:
 • Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luật, Quản trị Nguồn lực, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Thiết lập các mối quan hệ với các Trường Cao đẳng/Đại học…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, thuộc các khối ngành Kinh tế, quản trị, luật,….
 • Cao 1m65 trở lên, Nữ:
 • Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện,…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc khối ngành Kinh tế và các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Ưa nhìn, Nữ cao 1.56 trở lên.
 • Chuyên viên Nghiệp vụ CoreBanking.
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Ưa nhìn, Nam cao 1.65 trở lên, Nữ cao 1.56 trở lên.