Create your CV - It only takes a few seconds

Trường Cao Đẳng Kinh Tế jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

GRAPHIC DESIGNER (Event Agency)

METAN VIETNAM CO. LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng Cao đẳng hoặc Cử nhân (Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Mỹ thuật).
 • Sáng tạo, tinh tế và thiết kế.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:

GRAPHIC DESIGNER (2D & Edit Video)

METAN VIETNAM CO. LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng Cao đẳng hoặc Cử nhân (Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Mỹ thuật).
 • Sáng tạo, tinh tế và thiết kế.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:

GRAPHIC DESIGNER 2D & 3D

METAN VIETNAM CO. LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng Cao đẳng hoặc Cử nhân (Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Mỹ thuật).
 • Sáng tạo, tinh tế và thiết kế.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:

Nhân Viên Thiết Kế 2D & 3D (Event)

METAN VIETNAM CO. LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng Cao đẳng hoặc Cử nhân (Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Mỹ thuật).
 • Sáng tạo, tinh tế và thiết kế.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
» Create your CV - It only takes a few seconds