Trường Đại Học Fpt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Hà Nội
 • Tốt nghiệp hệ chính quy - bằng 1 tại các trường Đại học công lập trong nước hoặc Đại học FPT.
 • Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Nghỉ thứ 7, chủ nhật.
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đúng chuyên ngành theo yêu cầu các trường Đại học công lập (Hệ chính quy - Bằng 1) hạng Giỏi trở lên hoặc các trường Đại học nước ngoài thuộc top 500…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp loại GIỎI trở lên tại các trường trường Đại học công lập hệ chính quy, Đại học FPT – hệ chính quy với vị trí Kỹ sư CNTT hoặc các trường Đại học nước…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin/Điện tử Viễn thông/Toán-Tin tại các trường Đại học công lập Hệ chính quy (bằng 1) hoặc tốt nghiệp Đại học dân lập…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp các trường đại học công lập trong nước (bằng 1), hệ chính quy hoặc kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học FPT hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học các trường Công lập (hệ chính quy) hoặc Đại học FPT (hệ chính quy).
 • Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, chứng chỉ (Anh văn, Tin học….);
Hà Nội
 • Tốt nghiệp các trường Đại học công lập chính quy các ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, tin học hoặc Đại học FPT.
 • + Bằng Đại học/ Thạc sỹ, bảng điểm Đại học;
Hà Nội
 • Tốt nghiệp các trường đại học công lập trong nước (bằng 1), hệ chính quy hoặc kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học FPT hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc…
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học công lập - Hệ chính quy (Bằng 1), hoặc bằng Đại học FPT đối với các vị trí yêu cầu Kỹ sư hoặc cử nhân Công nghệ thông tin.
 • Bìa hồ sơ ghi rõ:
Hà Nội
Easily apply
 • Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng hoặc tại các trường đại học nước ngoài thuộc nhóm 500…