Create your CV - It only takes a few seconds

Trưởng Phòng Nhân Sự jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Toán - Đi Ngay new

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI HÀ
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kết hợp với phòng hành chính nhân sự tính lương hàng tháng cho nhân viên.
  • Theo dõi công nợ phải trả.
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.