Tnhh Nhà Đại Phát jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Trợ cấp nhà trọ, đi lại, trợ cấp thâm niên….
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Trợ cấp nhà trọ, đi lại, trợ cấp thâm niên….
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết cá vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí...).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Trợ cấp nhà trọ, đi lại, trợ cấp thâm niên….
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • (Thứ 7 có thể làm việc tại nhà).
 • Cơ hội phát triển, hoàn thiện kỹ năng, làm việc với các đối tác quốc tế.
 • Understanding our customer needs & specifications.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
 • Trợ cấp nhà trọ, đi lại, trợ cấp thâm niên….
 • Lập và quản lý kế hoạch sản xuất, xuất hàng của khách hàng,...
 • Lập báo cáo định kỳ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến điện-điện tử, cơ khí….
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến điện-điện tử, cơ khí, cơ điện……