Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh MTV Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thịnh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên văn phòng

Tnhh Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Thịnh
Quảng Ngãi
  • Nhập hồ sơ sổ liệu, thành thạo world, excel, làn báo cáo kế hoạch.
  • Sinh viên mới ra trường, ưu tiên các bạn học bên chuyên ngành quản lý đất đai, công nghệ môi…

Nhân viên đo đạc

Tnhh Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Thịnh
Quảng Ngãi
  • Tham gia đi đo các công trình đo đạc trong tỉnh Quảng Ngãi, có người hướng dẫn công việc cụ thể.
  • Công việc sẽ trao đồi cụ thể qua phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds