Create your CV - It only takes a few seconds

Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Nhân viên kế toán nội bộ

Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO.
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên tester

Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO.
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013.
 • Việc làm đã hết hạn.

Lập trình viên php

Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO.
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013.
 • Việc làm đã hết hạn.

Nhân viên kế toán nội bộ

Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • Đảm nhiệm công việc ghi chép sổ sách hàng ngày.
 • Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.
 • Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các…

Nhân viên hành chính

Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết;
 • Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty;

Lập trình viên PHP

Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • Thực thi code cho các hệ thống phần mềm, website bằng PHP và Mysql.
 • Tham gia phát triển các dự án web trên nền tảng PHP & MySQL.
 • Cắt Css & HTML từ PSD.

NHÂN VIÊN TESTER

Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử;
 • Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email