Create your CV - It only takes a few seconds

Tm-vt Bảo An Phát jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa

TM-VT BẢO AN PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Được cấp bảo hộ lao động đầy đủ.
  • Sau khi ký kết hợp đồng dược hưởng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
  • Theo sự điều phối của cấp trên đi lấy hàng hóa về nhập…

Nhân Viên Thủ Kho

TM-VT BẢO AN PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Được cấp bảo hộ lao động đầy đủ.
  • Sắp xếp, bảo quản, vệ sinh kho hàng hóa đông lạnh thường xuyên.
  • Sau khi ký kết hợp đồng dược hưởng bảo hiểm theo quy định của…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email