Create your CV - It only takes a few seconds

Tm Sx Đỉnh Lập Phú jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Tm - Sx Đỉnh Lập Phú
Long An
  • Làm các công việc theo sự chỉ đạo của BGĐ Công ty.
  • Công vệc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Tm - Sx Đỉnh Lập Phú
Long An
  • Quản lý hồ sơ, tài liệu của ban.
  • Tham gia công tác sửa chữa tại các nhà máy.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhà máy.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds