Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Tm Dv Thép BA Sáu Mươi jobs

Page 1 of 1 jobs
TM - DV Thép Ba Sáu Mươi
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Xuất – nhập, nhập số liệu mua dịch vụ gia công - vận chuyển hàng ngày;
  • Lập văn bản, chứng từ liên quan đến hoạt động xuất - nhập - gia công;
» Create your CV - It only takes a few seconds