Create your CV - It only takes a few seconds

Tm&Dv Vina Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Giám đốc điều hành khối ẩm thực

Tm&Dv Vina Group
Hà Nội
  • Định hướng/hoạch định hoạt động kinh doanh, phương án kinh doanh.
  • Tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động kinh doanh.
  • Thành thạo 4 kỹ năng.
  • Có tầm nhìn chiến lược.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email