Create your CV - It only takes a few seconds
Page 6 of 27,979 jobs
HDFinance
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Tiếp thị & Truyền thông.
 • Ít nhất 04 năm trong lĩnh vực tiếp thị, khuyến mại.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Tiếp thị, Quảng…
KD Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh GILIMEX
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khả năng giao tiếp, thuyết phục, làm việc nhóm.
 • Theo dõi, rà soát hồ sơ, hiện trường công ty theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, đề xuất các…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao tiếp được tiếng anh.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích.
 • Phụ trách khuyến mại có trách nhiệm đảm bảo catalogue được nhóm thu mua thực hiện đúng kế…
CÔNG TY CP TRƯƠNG VIỆT
Việt Nam
 • Bà Nguyễn Thị Thu Son.
 • Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Chúng tôi cần tuyển một số kỹ thuật – thị trường với tiêu chí như sau:
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN A...
Việt Nam
 • Công ty Agribank AMC LTD làm thủ tục tiếp nhận, thử việc:
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/8/2019 (đối với ứng trúng tuyển tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh),…
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN A...
Việt Nam
 • Công ty Agribank AMC LTD làm thủ tục tiếp nhận, thử việc:
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/8/2019 (đối với ứng trúng tuyển tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh),…
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN A...
Việt Nam
 • Công ty Agribank AMC LTD làm thủ tục tiếp nhận, thử việc:
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/8/2019 (đối với ứng trúng tuyển tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh),…
Ngân Hàng Nam Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thị, quảng bá và chào bán các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank trực tiếp tới khách hàng;
 • Thực tập sinh Chuyên viên Bán hàng trực tiếp.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
 • Đảm bảo thực hiện đúng qui trình làm việc.
 • Duy trì, đảm bảo tổ chức thực hiện các qui trình làm việc hă…
MASAN NUTRI-SCIENCE Proconco & Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn, lựa chọn, phát triển chuỗi tủ mát tại các siêu thị, đại lý ủy quyền mới.
 • Kỹ năng quan hệ cá nhân, giao tiếp với thái độ tích cực với đồng nghiệp, khách…