Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27,981 jobs
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý thông tin thị trường.
 • Có kỹ năng giao tiếp, giám sát, quản lý sales.
 • Tìm kiếm khách hàng, triển khai tiếp cận với các đối tác trong và ngoài nước.
Tổng Đại Lí Phân phối Diệu An
Ðà Nẵng
5.300.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
Express apply
 • Phụ trách trực tại chỗ, bán hàng, sắp hàng, tư vấn cho khách hàng,lên đơn hàng,kiểm tra lại cho khách.
 • Có thể làm ca 4 tiếng hoặc 8 tiếng.
Công Ty TNHH Thảo Nguyên
Ðà Nẵng
5.300.000 - VNĐ6.200.000 VNĐ một tháng
Express apply
 • Cần từ 1- 2 bạn( nam/ nữ) bán hàng.
 • Bán hàng dạng khô đóng hộp, hàng biếu tặng...v.v.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, được chỉ bày trước :
Công ty TNHH XNK TCT
Hà Nội
 • Có hiểu biết về hàng hóa tại siêu thị và ngoài thị trường.
 • Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.
 • Làm việc tại văn phòng và đi thị trường được nghỉ 1 ngày/tuần…
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Quảng Trị
32.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời và văn bản;
 • Nghiên cứu và Phát triển đa dạng chủng loại sản phẩm tấm calcium silicate.
 • Xây dựng các giải pháp thi công.
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 VNĐ một năm
 • Có năng lực giao tiếp điều phối tốt, EQ cao, giữ nguyên tắc.
 • Phụ trách dẫn dắt các quản lý khu vực hoàn thành việc phân tích chính sách thị trường cho toàn mạng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Build and execute business development plan, weekly and monthly.
 • Identify sales leads across various industries, actively build relationship with qualified…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Well-manage agency regarding weekly report, PG recruitment, and on-time gift delivery.
 • Manage and monitor PG daily working effectiveness.
VT MEDIA
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, trực tiếp phỏng vấn, tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn, phối hợp với Trưởng bộ phận khác ...Theo dõi, cập nhật…
KHĂN VIỆT
Nam Định
 • NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG tại NAM ĐỊNH.
 • Tiếp nhận và xử lý ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
 • Thời trang nam W&W tuyển dụng: