Tiếp thị jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty CP Bibica (undo) Nhân viên bán hàng khu vực Thái Nguyên (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công ty CP Bibica
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
  • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
  • Có phương tiện đi lại.
Công ty CP Bibica
Nam Định
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
  • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
  • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.
» Create your CV - It only takes a few seconds