Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Nhà An Toàn
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
  • Liên hệ qua điện thoại, email và trực tiếp chào bán hàng cho các đại lý tại thị trường được phân công phụ trách quản lý.
Nhà An Toàn
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
  • Liên hệ qua điện thoại, email và trực tiếp chào bán hàng cho các đại lý tại thị trường được phân công phụ trách quản lý.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds