Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Thăm dò & phản hồi thông tin thị trường để có chiến lược bán hàng phù hợp;
Khánh Hòa
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Thăm dò, theo dõi và phản hồi kịp thời những thay đổi của thị trường.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
An Giang
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Thăm dò, theo dõi và phản hồi kịp thời những thay đổi của thị trường.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
Hải Dương
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Ứng tuyển trực tiếp tại tin đăng tuyển này.
 • Thăm dò, theo dõi và phản hồi kịp thời những thay đổi…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds