Tiếp thị jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo) Chuyên viên-Tổ chức nhân sự (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Hà Nội
  • Trực tiếp quản lý dữ liệu nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng đối với cán bộ.
  • Tuổi đời không quá 35.

We have removed 8 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds