Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Trình Dược Viên Ngành Hàng Dược Phẩm new

ABBOTT VIỆT NAM
Hải Phòng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Hoàn thành mục tiêu doanh số & độ phủ thị trường:
  • Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email