Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 472 jobs
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh;
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm nhất.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm nhất.
 • Tổ chức hoạt động bán hàng tại các ngành hàng trong siêu thị điện máy.
 • Trang bị phòng nghỉ, có siêu thị UMC.
 • Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Anh.
 • Báo cáo nguyên vật liệu thiếu hàng ngày so với kế hoạch sản xuất.
HD Bank
Bắc Ninh
 • Tiếp nhận & quản lý hồ sơ Thanh Toán Quốc Tế cho khách hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, chăm sóc…
Hệ thống bán lẻ Viettel Store
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên Siêu thị.
 • Kiểm soát thúc đẩy tình hình kinh doanh tại Siêu thị, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi hoạt động và kết…
HOJEONG
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Nhanh nhẹn, tác phong công nghiệp, khả năng tiếp thu nhanh.
 • Kiểm tra, giám sát quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (bắt buộc).
 • Tuyển sinh và thực hiện thủ tục nhập học cho học viên.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
 • Kiểm tra linh kiện đầu vào.
 • Làm báo cáo chất lượng linh kiện và báo cáo với cấp trên để thông tin tới nhà cung cấp khi có vấn…
Công Hà
Bắc Ninh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Nhiệt tình, nhanh nhẹn, không ngại giao tiếp, đi lại.
 • Các ứng viên liên hệ trực tiếp hoặc gửi 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định về địa chỉ của công ty để được sắp…
PG Bank
Bắc Ninh
 • Chịu sự phân công trực tiếp của TBP Thu hồi nợ.
 • Báo cáo trực tiếp cho TBP Thu hồi nợ và TP.
 • Trực tiếp tham gia xử lý 1 số khoản nợ đã sử dụng dự phòng theo sự…