Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs
TNG POWER
Hà Nam +28 locations
 • + Trực tiếp quản lý thu hồi công nợ của NPP về công ty.
 • Lập báo cáo hàng tuần và hàng tháng để đánh giá việc thực hiện kế hoạch bán hàng trong tháng đồng thời…
TNG POWER
Bình Dương +14 locations
 • Tìm kiếm khách hàng (NPP, Đại lí, cửa hàng VLXD, nhà thầu,...).
 • Tư vấn bán hàng, đàm phán, kí kết hợp đồng.
 • Không quản lí về thời gian làm việc, cách thức bán…
TNG POWER
Bình Phước +26 locations
 • Lập báo cáo hàng tuần và hàng tháng, họp giao ban hàng tháng với cấp trên để đánh giá việc thực hiện kế hoạch bán hàng trong tháng đồng thời triễn khai công…
Tng Power
Nghệ An
 • Chịu sự quản lý trực tiếp của GĐM.
 • Lập kế hoạch bán hàng, triển khai công tác bán hàng trong khu vực được giao.
 • Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng;
TNG POWER
Tiền Giang +17 locations
 • Lập kế hoạch kinh doanh và marketing triển khai thị trường trong khu vực mình quản lý.
 • Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị…

We have removed 106 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds