Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 190 jobs
RBOX
Cao Lãnh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Biên Hòa
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly
RBOX
Nha Trang +2 locations
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
Apply instantly
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Apply instantly