Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs

Trụ sở Rạch Giá và Phòng giao dịch Giồng Riềng, Châu Thành,...

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Tuyển dụng chuyên viên khách hàng và Giao dịch viên new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động, Giao d... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Các vị trí chuyên viên new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Các vị trí chuyên viên, Kiểm soát viên tại Trụ sở chính và P... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Các vị trí chuyên viên và GDV new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Giao tiếp và thuyết phục.

Chuyên viên Bảo hiểm new

 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng cá nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các danh mục…

Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình và Trụ sở CN -...

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Đối với các PGD mở tại địa bàn thành phố, thị xã:
 • Các vị trí tuyển dụng:

Giao dịch viên new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại…

Các vị trí chuyên viên, KSV và GDV new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Giao tiếp, thuyết phục, Quản lý và chăm sóc Khách hàng.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.

Giao dịch viên - Trụ sở chính new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại…

Chuyên viên Xử lý nợ new

 • Trực tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ có vấn đề để xử lý.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ trực tiếp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên tại... new

 • Gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động;
 • Giao tiếp và thuyết phục.
 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng Cá nhân/…

PGD Yên Phong - Chuyên viên Khách hàng new

 • Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng;
 • Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, quản lý và chăm sóc khách hàng.

Get new jobs for this search by email