Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 224 jobs

GO! Bến Tre - Phụ Trách Nhân Sự

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!
 • Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh.
 • Tham gia đào tạo, định hướng cho nhân viên mới.

Big C Nguyễn Thị Thập - Nhân Viên Thu Ngân

Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Đón tiếp khách hàng đến thanh toán tại quầy.
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng.
 • Trung thực, có kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Vải Sợi

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Nước

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Bơ Sữa/Đông Lạnh/Thịt Nguội

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Rau Quả

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Thịt/Cá

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre +1 location
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Chế Biến Thức Ăn

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre +1 location
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!

Go! Bến Tre - Trưởng Quầy Mặn/Ngọt

Hệ Thống Big C Việt Nam
Bến Tre
 • Làm việc tại siêu thị GO!
 • Tổ chức và kiểm soát, phân công công việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị.
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!