Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 76 jobs
Công ty CP Bibica
Nam Định
Easily applyUrgently hiring
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
 • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.
Công ty CP Bibica
Nam Định
Easily applyUrgently hiring
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
 • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.
Công ty CP Bibica
Nam Định
Easily applyUrgently hiring
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
 • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.
Công ty CP Bibica
Nam Định
Easily applyUrgently hiring
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
 • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.
Công ty CP Bibica
Nam Định
Easily applyUrgently hiring
 • + Tiếp cận, phát triển thị trường tại khu vực được phân giao quản lý.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục (có thể được đào tạo).
 • Nam Định, Tỉnh Nam Định.*.

We have removed 41 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds