Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Qua email hoặc trực tiếp tại Văn phòng.
 • - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua email, trực tiếp tại công ty ..
 • Đàm phán theo năng lực.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiếp thu và cầu tiến.
 • Qua email hoặc trực tiếp tại Văn phòng.
 • Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình với công việc;
 • Hướng dẫn nhân viên trong nhóm.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Giao tiếp tốt, thương lượng & đám phán, làm việc dưới áp lực cɑo;
 • 7 triệu đồng trở lên/ tháng ( Cam kết MỨC LƯƠNG CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG BĐS Đà Nẵng )*.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt Tiếng Anh.
 • Lưu thông tin đặt phòng và chuyển cho các bộ phận liên quan để chuẩn bị đón tiếp khách.
 • Sơn Phong, TP Hội An*.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm thị trường khách OTA.
 • Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp Tiếng Anh.
 • _*Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống, gửi kèm file…
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Khảo sát thị trường, thực hiện báo cáo, đề xuất phương án phát triển thị trường.
 • Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt Tiếng Anh.
 • Sơn Phong, TP Hội An*.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Tiếp thu và cầu tiến.
 • Tiếp nhận hồ sơ triển khai bản vẽ 2D:
 • Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình với công việc;
 • + Đo đạc, kiểm tra số liệu và kỹ thuật.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
2.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên qua email.
 • Qua email hoặc trực tiếp tại Văn phòng;
 • Phỏng vấn trực tiếp ứng viên, thông báo kết quả trúng tuyển.
 • Hỗ trợ từ công ty.*.
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
Easily apply
 • Tiếp thu và cầu tiến.
 • Qua email hoặc trực tiếp tại Văn phòng.
 • Tiếp nhận hồ sơ triển khai bản vẽ 2D:
 • Giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình với công việc;
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Qua email hoặc trực tiếp tại Văn phòng.
 • Trực tổng đài, đón tiếp khách khi khách đến liên hệ công việc.
 • Quản lý tài sản khu vực lễ tân.