Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0932420214.
 • Thi công đồ gỗ nội thất.
 • Làm việc tại phân xưởng công ty.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0979403479.
 • Giám sát,thi công công trình cầu đường.
 • Các văn bằng có liên quan.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0932420214..
 • Giám sát thi công đồ gỗ nội thất.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0979403479.
 • Bảo trì,sữa chữa,thi công hệ thống điện,nước.
 • Các văn bằng có liên quan.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0979403479.
 • Giám sát, thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0932420214.
 • Bảo trì,sữa chữa,thi công hệ thống điện lạnh.
 • Phụ điện lạnh (đối với thợ phụ).
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng tại siêu thị.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty,quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng.liên hệ nhân sự 0983446378.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0932420214.
 • Giám sát,thi công công trình cầu đường.
 • Các văn bằng có liên quan.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty,Quận Cẩm lệ,Đà Nẵng,liên hệ nhân sự 0932420214.
 • Giám sát thi công đồ gỗ nội thất.
 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
BOOKVIECLAM
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên Bán hàng, Tư vấn bán hàng.
 • + Chiều thứ 7 NGHỈ ( 2 tuần 1 lần).
 • + Chủ nhật NGHỈ (hàng tuần).
 • Trên 20 tuổi (tốt nghiệp THPT trở lên).