Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 345 jobs
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
Hà Nội
 • Tuyển dụng cán bộ làm việc tại Kho lưu trữ - Văn phòng.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức thi tuyển cán bộ làm việc tại…
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • (ii) Nhân viên nghiệp vụ:
Hà Nội
 • Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Thị trường chứng khoán, Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế.
Hà Nội
 • Chuẩn bị và tham gia triển khai dự án E-learning;
 • Tham gia phát triển công nghệ phục vụ công tác khảo thí và quản lý đào tạo.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
Hà Nội
 • Trực tiếp thực hiện quản trị, vận hành, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Bản mô tả công việc:
Hà Nội
 • Sơ loại hồ sơ, thi nghiệp vụ (chuyên môn nghiệp vụ và Tiếng Anh) và phỏng vấn trực tiếp.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông…
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Bản mô tả công việc: