Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 345 jobs
Hà Nội
 • Kiểm tra tay nghề, phỏng vấn trực tiếp.
 • Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (ứng viên nhận trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ).
 • Nhân viên nghiệp vụ (01 chỉ tiêu):
Hà Nội
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
 • Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính tầng 3 Ngân hàng TMCP ĐT&PTVN - Chi nhánh Quang Minh, Km 9 đường Bắc…
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Bản mô tả công việc:
Hà Nội
 • 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • (i) Chuyên viên nghiệp vụ:
 • ĐH Kinh tế TP HCM.
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
Hà Nội
 • Ứng viên trực tiếp đến nộp hồ sơ, không liên hệ qua điện thoại.
 • Tuyển dụng cán bộ kiểm ngân.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) –…
Hà Nội
 • Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ của BIDV được đăng trên báo Lao động, báo Thanh niên 03 số liên tiếp;
 • Gia hạn thời gian nhận hồ sơ –.
Hà Nội
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội.
 • Bản mô tả công việc:
Hà Nội
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và mở rộng đối tượng tuyển dụng – đợt tuyển dụng tập trung năm 2017, cụ thể…
Hà Nội
 • Sơ loại hồ sơ, thi nghiệp vụ (chuyên môn nghiệp vụ và Tiếng Anh) và phỏng vấn trực tiếp.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông…