Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 71 jobs

Tư Vấn Viên Kinh Doanh Trực Tiếp Gặp Khách Hàng new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực được phân công.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, email…

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàn... new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Quảng Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Nhân Viên Field Sale new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực được phân công.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, email…

Sales Recruitment Specialist new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
 • Trực tiếp phỏng vấn ứng viên cho các vị trí Sales theo từng dự án.
 • Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp tại…

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng MSB

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bình Dương , Thị xã Bến Cát.
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho…

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao - kênh Bancassuarance

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Hà Tĩnh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
 • + Ngân hàng đối tác :

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao - Kênh Bancassur...

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bà Rịa - Vũng Tàu
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
 • + Ngân hàng đối tác:

Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm - Kênh Bancassurance new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
 • + Ngân hàng đối tác:

Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm - Kênh Bancassurance new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng S... new

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.