Tiếp thị jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 97 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực được phân công.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, email…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Gặp trực tiếp khách hàng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng.
 • Không phải tìm kiếm khách hàng, chỉ nhận hồ sơ theo lịch đã hẹn trước đó.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Kĩ năng giao tiếp, xử lí vấn đề, làm việc nhóm,….
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực được phân công khu vực quận 8.
 • Chế độ lương và phúc lợi:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh theo yêu cầu của quản lý…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh theo yêu cầu của quản lý…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Gặp trực tiếp khách hàng, tư vấn, chốt hợp đồng;
 • Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp.
 • Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Prudential là một trong số những công ty chiếm thị phần lớn tại thị trường bảo hiểm với đa dạng các loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng.