Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 489 jobs
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các khóa học tiếng Anh giao tiếp Effortless English, Pronunciation Workshop độc quyền đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu ra của khóa học.
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cùng với Trainer giảng dạy các khóa học tiếng anh giao tiếp tại Pasal.
 • Truyền cảm hứng và giúp học viên khơi nguồn đam mê học Tiếng Anh.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh cơ bản.
 • Tham gia nghiên cứu, phát triển và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu…
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh cơ bản.
 • Tham gia nghiên cứu, phát triển và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu…
Đầu Tư Nhất Chính
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng nắm bắt, trình bày vấn đề.
 • Liên hệ trực tiếp để hoàn tất bộ hồ sơ chứng từ cần thiết về các loại sản phẩm tài chính như:
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục The English
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
 • Yêu thích công việc tiếp xúc Khách hàng.
 • Tiếp cận Khách hàng tiềm năng, thu thập thông tin Khách hàng theo tiêu chí của Công…
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn kiểm thử phần mềm và các môn học lập trình Java tại FPT Polytechnic dưới sự phân công của chủ nhiệm bộ môn.
 • Tham gia các hoạt động chuyên môn:
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các môn CNTT theo chương trình của FPT Polytechnic dưới sự phân công của Academic Head.
 • Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của GV…
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
 • Tổ chức các chương trình tiếp xúc với khách hàng (hội thảo, demo, test, trao đổi trực tiếp) để quảng bá thương hiệu, sản phẩm…
NPBFX
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tự tin khi giao tiếp với khách hàng, có Tiếng Anh là một lợi thế.
 • Tham gia họp sáng, tổng hợp thông tin chiến lược về tài chính, tiền tệ, chính trị, thị trường.