Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp thị jobs

Page 1 of 11,983 jobs
Pasal
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảng dạy các khóa học tiếng Anh giao tiếp Effortless English, Pronunciation Workshop độc quyền đảm bảo hiệu quả và mục tiêu đầu ra của khóa học.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
The Gioi So Tran Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng khung “test case” ban đầu, định nghĩa phương pháp tiếp cận và hỗ trợ đội Test.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật (URD,SRS,ERD) để…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng khung “test case” ban đầu, định nghĩa phương pháp tiếp cận và hỗ trợ đội Test.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật (URD,SRS,ERD) để…
HDFinance
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng phòng Thu hồi nợ trực tiếp.
 • Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận khác, xử lý và chuyển đến người có thẩm quyền… đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân…
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp dạy các mô-đun như được chỉ định.
 • Giao tiếp, thuyết trình, phối hợp, làm việc theo nhóm tốt;
 • Lập kế hoạch và phát triển chương trình đào tạo.
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và có tư duy phục vụ khách hàng, khéo léo xử lý tình huống phát sinh;
 • Trưởng phòng Hành chính sẽ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý và theo dõi ngân sách các hoạt động Tiếp thị Thương mại được phân bổ:
 • Các yêu cầu công việc và báo cáo khác từ cấp quản lý trực tiếp.