Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 27,298 jobs
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp dạy các mô-đun như được chỉ định.
 • Giao tiếp, thuyết trình, phối hợp, làm việc theo nhóm tốt;
 • Lập kế hoạch và phát triển chương trình đào tạo.
PACISOFT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp cận được khách hàng lớn và có thế mạnh tài chính.
 • Tìm hiểu sản phẩm CAD/CAM và thị trường CAD ở các nhãn hàng trên.
 • Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng như:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các công tác Kiểm soát chất lượng tại Siêu thị.
 • Tổ chức huấn luyện và tham gia huấn luyện về ATVSTP cho nhân viên Siêu thị.
Thực Phẩm Gia Đình Anco
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt;
 • Tham mưu chiến lược phát triển hệ thống siêu thị chuỗi.
 • Am hiểu cách thức vận hành của các hệ thống bán lẻ khác nhau trên thị…
TheCoffeeHouse
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp tốt và có tư duy phục vụ khách hàng, khéo léo xử lý tình huống phát sinh;
 • Trưởng phòng Hành chính sẽ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng.
 • Tiếp nhận thực phẩm theo quy định.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng.
 • Tiếp nhận thực phẩm theo quy định.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nhãn hiệu, tiếp thị, khuyến mãi thúc đẩy doanh thu tại từng khu vực, chi nhánh, thị trường được phân công phụ trách…
Hưng Yên
 • Tiếp nhận và phân tích thông tin nhu cầu khách hàng từ các nguồn khác nhau (phòng sales, khách hàng, tập đoàn,…).
 • Báo cáo thành tích sx hàng tuần,, hàng tháng.
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN A...
Việt Nam
 • Công ty Agribank AMC LTD làm thủ tục tiếp nhận, thử việc:
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/8/2019 (đối với ứng trúng tuyển tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh),…