Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp Thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Wisol Hà Nội
Bắc Ninh
  • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
  • Có khả năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
  • Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ thực hiện.
» Create your CV - It only takes a few seconds