Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếp Thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Hà Nội
  • Có kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt (giao tiếp nội bộ và giao tiếp bên ngoài).
  • Có khả năng vận dụng kiến thức Marketing trong việc triển khai các chương…
» Create your CV - It only takes a few seconds