Create your CV - It only takes a few seconds

Tiếng Nhật N4 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 44 jobs

NHÂN VIÊN QUI TRÌNH KĨ THUẬT - TIẾNG NHẬT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật N4~N3 hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

SALES TIẾNG NHẬT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh dầu cho máy móc.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Kỹ năng cần thiết - Nam,.

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH - TIẾNG NHẬT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp.
 • Mô tả công ty Công ty kinh doanh dầu cho máy móc.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.

KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật giao tiếp N4 trở lên.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất các sản phẩm bằng kim loại.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - TIẾNG NHẬT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng nhật N4 trở lên.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất Nhật Bản.
 • Khu công nghệ cao Q9, TPHCM.

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SẢN PHẨM

TG VINA ARKS
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật N4 trở lên.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Mô tả công ty Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm điện gia dụng và…

PURCHASING STAFF

TG VINA ARKS
Long An
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật giao tiếp (N4 trở lên).
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật.
 • Loại công việc Thu mua - Vật tư.

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TÔNG VỤ

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao tiếp tiếng Nhật N4.
 • Ngoại ngữ (2) Tiếng Anh:Trung cấp kinh doanh.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật giao tiếp N4 trở lên.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật ( Cơ khí, kim loại).

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT (CONTROL WORKER)

TG VINA ARKS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Nhật giao tiếp N4 trở lên.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Hội thoại thông thường giao tiếp.
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất của Nhật ( Cơ khí, kim loại).

Get new jobs for this search by email