Create your CV - It only takes a few seconds

Thiết Bị Giáo Dục Bavico jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 68 jobs
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Phát triển thị trường mới.
 • Một số yêu cầu khác:
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Chuyên quản trị trang web online.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức câu chuyện Cà Phê…
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức câu chuyện Cà Phê…
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có với Khách hàng.
 • + Hỗ trợ đại lý trưng bày các sản phẩm theo quy định của công ty.
 • + Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức câu chuyện Cà Phê chiều thứ 7 tại Công ty nhằm nâng cao kiến thức, học hỏi thực tế qua các đề tài hấp dẫn do các thành viên ưu…
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Thực hiện công việc dựa trên tất cả danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn được cung cấp bởi công ty BAVICO.
 • Chính sách lương hấp dẫn:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO.
 • Do nhu cầu cần mở rộng Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Bavico cần tuyển:
 • Chính sách lương hấp dẫn:
 • Sáng 7 giờ - 11 giờ 30;
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Thực hiện công việc dựa trên tất cả danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn được cung cấp bởi công ty BAVICO.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Quận 12
Easily apply
 • + Được đào tạo khi làm việc.
 • + Kiểm tra số lượng sản phầm của công ty ở các nhà sách, đại lý, nhà phân phối theo mẫu có sẵn.
 • Toàn thời gian, Hợp đồng.