Create your CV - It only takes a few seconds

Thiết Bị Giáo Dục Bavico jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng, xin cuộc hẹn với…
Thiết Bị Giáo Dục Bavico
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO.
 • Dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng do Công ty Bavico cung cấp.
 • Thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc…
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Phát triển thị trường mới.
 • Một số yêu cầu khác:
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Phát triển thị trường mới.
 • Một số yêu cầu khác:
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng do công ty Bavico cung cấp.
 • Đối tượng khách hàng là Trường Học.
 • Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Chuyên quản trị trang web online.
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng…
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức Câu Chuyện Cà phê Chiều Thứ 7 tại cty nhằm nâng cao kiến thức, học hỏi thực tế qua các đề tài hấp dẫn do các thành viên ưu tú…
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tất cả danh sách khách hàng tiềm năng do Công ty Bavico cung cấp.
 • Tiếp xúc trực tiếp khách hàng hoặc qua điện thoại, email, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn sản…
THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty Bavico cung cấp.
 • Chuyên quản trị trang web Online.