Create your CV - It only takes a few seconds

Thiết Bị Giáo Dục Bavico jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
Công Ty TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức câu chuyện Cà Phê…
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh hiện có với các Trường, Trung Tâm Giáo Dục được bàn giao.
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách…
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đảm bảo hàng không bị hư hỏng trong quá trình chạy xe.
 • + Kiểm tra hàng hóa có bị hư hỏng không, nếu hàng hóa trước khi đi giao.
 • Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có với Khách hàng.
 • + Hỗ trợ đại lý trưng bày các sản phẩm theo quy định của công ty.
 • + Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Thực hiện công việc dựa trên tất cả danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn được cung cấp bởi công ty BAVICO.
 • Chính sách lương hấp dẫn:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đảm bảo hàng không bị hư hỏng trong quá trình chạy xe.
 • + Kiểm tra hàng hóa có bị hư hỏng không, nếu hàng hóa trước khi đi giao.
 • Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có với Khách hàng.
 • + Hỗ trợ đại lý trưng bày các sản phẩm theo quy định của công ty.
 • + Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách khách hàng có sẵn của công ty BAVICO cung cấp.
 • + Đặc biệt, tại BAVICO có tổ chức câu chuyện Cà Phê…
Công Ty TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đảm bảo hàng không bị hư hỏng trong quá trình chạy xe.
 • + Kiểm tra hàng hóa có bị hư hỏng không, nếu hàng hóa trước khi đi giao.
 • Được đào tạo khi làm việc.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • + Duy trì tốt mối quan hệ kinh doanh hiện có với các Trường, Trung Tâm Giáo Dục được bàn giao.
 • + Tất cả dựa trên danh sách khách hàng tiềm năng và danh sách…