Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Tập Sinh C&B jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên C&B

Bắc Kỳ Logistics
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện, theo dõi biến động tăng giảm lao động;
  • Thực hiện các công việc liên quan đến chế độ lương, thưởng cho người lao động*.
  • Sức cho người lao động;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email