Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Tập Biên Phiên Dịch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 83 jobs

[OceanEdu_Nguyễn Trãi] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh new

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bạn đang xem tin Việc làm [OceanEdu_Nguyễn Trãi] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch /…

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ new

 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo…

Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh new

 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo…

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu - Cẩm Phả]

6.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu - Cẩm Phả] trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Du lịch, Biên phiên dịch / Thông…

QUẢN LÝ LỚP ANH NGỮ

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo…

Quản Lý Lớp Học Biết Tiếng Anh new

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo…

[OceanEdu_Vĩnh Tường] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Vĩnh Tường] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên…

[OCEAN EDU

 • Bạn đang xem tin Việc làm [OCEAN EDU - Thủy Nguyên, Hải Phòng] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh trong ngành Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên dịch / Thông dịch…

Giáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-time

 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Thực hiện trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh.

[OCEAN EDU - Chí Linh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OCEAN EDU - Chí Linh] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên phiên…

QUẢN LÝ LỚP TIẾNG ANH

 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thực hiện thủ tục nhập học cho học viên.
 • Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và ghi chép lưu trữ.

[OCEAN EDU - Tĩnh Gia, Thanh Hóa] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OCEAN EDU - Tĩnh Gia, Thanh Hóa] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư…

[Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Quản Lý Lớp Học Tiếng anh

 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Quản Lý Lớp Học Tiếng anh trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện,…

[Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [Ocean Edu_ Thuận Thành, BN] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên…

[OceanEdu_Vĩnh Tường] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Vĩnh Tường] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email