Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Sen Đại Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh - Senco Việt Nam

SenCo Việt Nam - TM DV SX Sen Co
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện quy trình SALE của công ty :
  • Hiểu rõ sản phẩm công ty đang kinh doanh.
  • Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, sản phẩm cạnh tranh.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email