Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Sen Đại Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Tuyển dụng Nhân viên QC new

Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm của nhà máy.
  • Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam:
  • Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email