Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Công ty Cổ Phần Thực phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm HSE new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Chủ Tịch Kiêm Hành Chính lễ tân

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email