Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kho (Thời vụ 03 tháng) new

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.

Nhân Viên QC Ngành Thực Phẩm (Làm Việc Tại Yên Phong)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Tốt nghiệp cao đẳng Hoá thực phẩm hoặc các ngành có liên quan đến chế biến thực phẩm.

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Thời Vụ 3 Tháng

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thời Vụ 06 Tháng (CS)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Chủ Tịch Kiêm Hành Chính lễ tân

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.