Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Nhân Viên Số Liệu (Data - Thời vụ 4 tháng)

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trưởng Nhóm Xuất Nhập Hàng (Thời Vụ 4 Tháng)

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên R&D Ngành Thực Phẩm

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
 • Hiểu về luật vệ sinh an toàn thực phẩm, luật ghi nhãn hàng hóa, các thông thư nghị định về việc sử…

Trưởng Ca Sản Xuất Ngành Thực Phẩm

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại M...
Bắc Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • [Bắc Ninh] Trưởng Ca Sản Xuất Ngành Thực Phẩm.

Chuyên Viên Logistics (CS&L)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kiểm soát chi phí, dự toán, công nợ và bóc tách chi phí vận tải.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Trưởng Nhóm HSE (An Toàn - Môi Trường - PCCC)

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email