Create your CV - It only takes a few seconds

Thực Phẩm Hữu Nghị Chi Nhánh Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Công ty Cổ Phần Thực phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Cổ Phần Thực phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
  • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Chủ Tịch Kiêm Hành Chính lễ tân

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miề...
Bắc Ninh
  • Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Mới tốt nghiệp / Thực tập.
  • Bắc Ninh , Huyện Yên Phong.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.